Καινούργια και ανακατασκευασμένα Προϊόντα : αντλία Κινητήρα Πετρελαίου